Sektsjuka är den första boken på svenska i ämnet hur man kan hjälpa människor som lämnat religiösa sekter. Den fyllde ett tomrum när den kom och har hjälpt många med den problematik som ofta uppstår när man lämnar en sekt.

Studentlitteratur har bestämt sig för att inte längre ge ut boken men den finns fortfarande att låna på ett flertal bibliotek runt om i landet och den dyker även upp på på olika siter för begagnade böcker då och då.

Mycket av det som står i Sektsjuka återfinns i mina andra böcker Radikalisering och Påverkan och Manipulation.