FÖRELÄSNINGAR

Radikalisering, sekterism och våldsbejakande extremism

Så kallade sekter och våldsbejakande extremistgrupper har många saker gemensamt. Det är en form av totalitära grupper där du som medlem på olika sätt utnyttjas av ledarna. Det handlar i huvudsak om tre saker – sex, pengar och våld. Oftast i en kombination.

I min föreläsning går jag igenom radikaliseringsprocessens alla faser och hur man som utomstående/närstående kan agera i de olika faserna och kanske framförallt hur man inte bör agera.

Jag går också igenom de fyra vanligaste orsakerna till att människor hoppar av den här typen av grupper och hur man kan använda sig av den kunskapen för att påskynda ett avhopp.

Kontakta mig via det här formuläret för mer information och offert.