Håkan Järvå

leg. psykolog

RADIKALISERING

Radikalisering är den senaste boken jag skrivit. Den kom ut  våren 2021.

Vad är radikalisering? Hur går det till när någon blir radikaliserad? Kan vem som helst bli radikaliserad? Varför angår radikalisering mig?

Detta är inte en bok om religion eller politiska ideologier, utan en bok om de skadliga idéer som återfinns i alla radikala rörelser och på vilket sätt dessa idéer kan påverka människors hälsa långt efter ett avhopp. I boken beskrivs vad personer som i sin yrkesroll kommer i kontakt med radikaliserade individer kan göra för att motverka rekryteringen till radikala grupper samt hur radikaliserade personer konkret kan få hjälp vid avhopp. Fokus ligger på att förse yrkesverksamma med handgripliga verktyg för att handskas med problemet – både i förebyggande och i rehabiliterande syfte.

Boken vänder sig således främst till professionella behandlare och personal inom skola, socialtjänst, kriminalvård och inom vården generellt. Den kan även läsas av alla som intresserar sig för vägen in i och ut ur extremism och fundamentalism.

PÅVERKAN OCH MANIPULATION

Den här boken skrev jag tillsammans med forskaren Peter Dahlgren. I boken utgår vi från de två psykologiska system människor använder sig av för att fatta beslut: ett snabbt och automatiskt där vi går på magkänslan, samt ett långsamt och eftertänksamt där vi tänker mer med huvudet. Vidare beskrivs hur språk och argumentation kan användas för manipulativa syften, och slutligen sätts detta in i ett större sammanhang med massmediernas påverkan på individen.

Vi vill gärna tro att vi grundar våra beslut på fakta och relevant information, men som boken visar påverkas vi omedvetet av helt andra faktorer. Dessa faktorer bygger på grundläggande psykologiska mekanismer som i många fall hjälper oss i vår vardag, men som även går att utnyttja för att manipulera och påverka oss om man känner till knepen.

SEKTSJUKA

Den första boken på svenska i ämnet hur man kan hjälpa människor som lämnat religiösa sekter. En antologi där jag var redaktör och skrev två kapitel. Övriga författare är Helena Löfgren, Leena Maria Johansson, Helena Fogelberg, Julia Isomettä och Gudrun Swartling.

Studentlitteratur har bestämt sig för att inte längre ge ut boken, men den finns att låna på ett flertal bibliotek runt om i landet.

RADIKALISERING

“För den som är intresserad av hur det kan komma sig att helt vanliga människor kan hamna i radikala miljöer och av varför det är så svårt att ta sig ur dem är den här boken ett fynd. Det är så mycket man inte visste tidigare att man kan behöva läsa vissa avsnitt flera gånger. För mig var det smått besvärande att behöva konstatera att allt jag spontant skulle göra för att påverka en person till att lämna en radikal miljö var precis det man INTE ska göra. Det är med andra ord inte mycket som är självklart i detta ämne och hög tid att en sådan här bok får stor spridning, särskilt bland dem som träffar människor som kan behöva hjälp att hålla sig utanför fundamentalism. Inte minst borde lärare läsa boken. Den är dessutom flyhänt skriven på ett trevligt sätt man sällan ser i faktatung litteratur.”

PÅVERKAN OCH MANIPULATION

Boken är unik eftersom den kombinerar flera olika breda perspektiv: humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Andra böcker handlar vanligtvis om det ena eller det andra. Syftet med boken är att försöka kombinera perspektiven till en helhet för att på så vis skapa en bredare förståelse för ett ämne som faktiskt har berört alla människor i alla tider.

Manipulation och påverkan tas psykologin som utgångspunkt genom att förklara hur människor tänker och resonerar, därefter går boken över i att beskriva hur man faktiskt bör tänka och resonera, för att till sist avsluta genom att sätta allt i ett större demokratiskt sammanhang, det vill säga hur medierna påverkar vårt beslutsfattande och hur samhällsfrågor skildras.