HANDLEDNING OCH KONSULTATION

Varje enskilt fall är unikt

Det finns inga enkla lösningarnär det gäller att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Varje fall är unikt och det krävs kontinuitet, tålamod och samarbete om man ska ha någon som helst chans att nå ett lyckat resultat.

Jag har arbetat i skolan som skolpsykolog, inom psykiatrin med neuropsykiatriska utredningar, ideellt med att hjälpa avhoppare från sekter och våldsbejakande rörelser, inom socialtjänsten med att handleda i frågor som rör våldsbejakande extremism, internationellt i utbildningsinsatser i Europa, Afrika och Asien och privat med rådgivning till anhöriga vars barn blivit radikaliserade.

Det gör att jag har en unik kompetens i fråga om de komplexa ärenden som det ofta är när det handlar om våldsbejakande extremism och radikalisering. Radikalisering är sällan ett enskilt avgränsat problem, man behöver ha förståelse för både radikaliseringsprocessen, inlärningsproblem, psykiatri och neuropsykiatri, kulturella aspekter samt de sociala problem som kan uppstå i kölvattnet av radikaliseringen om man ska ha någon chans att lyckas med uppgiften.

Det jag kan erbjuda är en snabb analys av situationen i ett enskilt fall och direkta råd till hur man kan komma vidare, eller en längre handledning i ett specifikt ärende.

Kontakta mig via det här formuläret för mer information och offert.