Håkan Järvå

leg. psykolog

FÖRELÄS­NINGAR

Under en timmes föreläsning går jag igenom radikaliseringsprocessen med fokus på några viktiga praktiska tillämpningar som kan göra stor skillnad, både i det förebyggande arbetet och i arbetet med att hjälpa avhoppare.

UTBILDNINGAR

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar till myndigheter, skolor och privata organisationer. Allt ifrån en halvdag till två eller tre dagas utbildning.

Fokus för mina utbildningar är dels grundläggande teoretisk förståelse för radikalisering men framförallt praktisk tillämpning.

HAND­LEDNING OCH KONSUL­TATION

Med bred erfarenhet från att ha arbetat i skolan som skolpsykolog, inom psykiatrin med neuropsykiatriska utredningar, ideellt med att hjälpa avhoppare från sekter och våldsbejakande rörelser, inom socialtjänsten med att handleda i frågor som rör våldsbejakande extremism, internationellt i utbildningsinsatser i Europa, Afrika och Asien och privat med rådgivning till anhöriga vars barn blivit radikaliserade har jag en unik kompetens när det gäller det mesta som rör radikalisering och våldsbejakande extremism.

Jag erbjuder handledning och konsultation till myndigheter, skolor och i vissa fall även till privatpersoner.

RISK­­BEDÖM­NINGAR OCH BEHOV

Ett återkommande problem när det gäller arbetet med att motverka våldsbejakande extremism är avsaknaden av vettiga bedömningsinstrument. 2018 kontaktades jag av Hedayah i syfte att hjälpa dem utveckla ett bedömningsinstrument som ett stöd för socialarbetare och psykologer världen över i arbetet med att motverka våldsbejakande extremism.

Det mynnade ut i en manual med fokus på att identifiera behov i stället för risk. Idén bakom det hela är att det är grundläggande mänskliga behov som våldsbejakande extremiströrelser utnyttjar för att rekrytera till sin verksamhet. Kunskapen om en individs behov kan användas både i att motverka rekrytering och motivera till avhopp.

RESURSER

Här kan du få svar på det mesta som rör radikalisering, sekter, påverkan och manipulation av min AI-genererade chatbot.