BEDÖMNINGAR AV RISK/BEHOV

Fokus på behov

Ett återkommande problem när det gäller arbetet med att motverka våldsbejakande extremism är avsaknaden av vettiga bedömningsinstrument. 2018 kontaktades jag av Hedayah i syfte att hjälpa dem utveckla ett bedömningsinstrument som ett stöd för socialarbetare och psykologer världen över i arbetet med att motverka våldsbejakande extremism.

Det mynnade ut i en manual med fokus på att identifiera behov i stället för risk. Idén bakom det hela är att det är grundläggande mänskliga behov som våldsbejakande extremiströrelser utnyttjar för att rekrytera till sin verksamhet. Kunskapen om en individs behov kan användas både i att motverka rekrytering och motivera till avhopp.

Manualen kan laddas ner här. Ni kan också fråga ut min chatbot längst ner i högra hörnet om innehållet i manualen. 

Kontakta mig via det här formuläret för mer information om hur ni kan använda bedömningsinstrumentet i er verksamhet.