UTBILDNINGAR

Praktisk tillämpning

Jag försöker alltid i mina utbildningar erbjuda verktyg som deltagarna direkt kan ha användning för i sitt arbete. Mina utbildningar innehåller i huvudsak tre moment – teori, några enkla verktyg som deltagarna direkt kan använda sig av samt färdighetsträning.

En utbildning kring radikalisering och våldsbejakande extremism kräver i grunden en förståelse för den verksamhet utbildningen vänder sig till. Jag har hållit skräddarsydda utbildningar för polisen, kriminalvården, socialtjänsten, skolan och psykiatrin och har dessutom jobbat inom alla dessa olika typer av organisationer förutom inom polisen. Det gör att jag lättare kan anpassa en utbildning utifrån beställarens behov och förutsättningar.

För att en utbildning ska vara till någon nytta krävs minst en halvdag. Då får man med sig grundläggande teori och praktiska verktyg som man direkt ska kunna använda sig av.

För att en utbildning ska leda till utveckling och förändring krävs att man använder sig av verktygen och skaffar sig egna erfarenheter i att använda dem därför är det viktigt att färdighetsträning ingår i paketet. För att en utbildning ska få störst effekt rekommenderar jag därför minst en heldag, men gärna två heldagar eller tre halvdagar. Då finns det utrymme att färdighesträna vilket ökar chanserna att deltagarna faktiskt kommer att använda sig av den nya kunskapen.

Kontakta mig via det här formuläret för mer information och offert.